Odgovornost za sadržaj

Sadržaj naših stranica izrađen je s najvećom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti za točnost, potpunost i aktualnost sadržaja.

Kao pružatelj usluga odgovorni smo za vlastite sadržaje na ovim stranicama u skladu s opće primjenjivim zakonima. Međutim, pružatelji usluga nisu obvezni pratiti vanjske informacije

koje prenose ili spremaju, ili prema okolnostima, da bi istražili one koji pokazuju indikacije za nezakonite aktivnosti. Ovime se ne utječe na obveze uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija

u skladu s općim zakonima. Odgovornost u tom pogledu moguća je samo u trenutku kada se prizna konkretna povreda prava. Kada se primijeti odgovarajući prekršaji, ti će se sadržaji odmah ukloniti.

Odgovornost za poveznice

Naša ponuda sadrži linkove na vanjske web stranice trećih strana, čiji sadržaj na nas ne može utjecati na bilo koji način. Stoga ne možemo jamčiti za te vanjske sadržaje.

Odgovarajući pružatelji ili operateri stranica odgovorni su za sadržaj povezanih stranica. Povezane web-lokacije provjerene su zbog mogućeg kršenja prava prilikom implementacije veze.

Protuzakoniti sadržaji nisu bili u dokazima u trenutku u kojem je veza provedena. Stalna kontrola povezanih stranica nije izvediva bez konkretnih naznaka o kršenju zakona.

Veze ovih vrsta bit će uklonjene odmah nakon otkrivanja pravnih prekršaja.

Autorsko pravo

Sadržaj i djela na ovim stranicama kreirao je Abaton d.o.o. te podliježu hrvatskom autorskom pravu i zakonima o intelektualnom vlasništvu.

Doprinosi trećih osoba označeni su kao takvi. Reprodukcija, obrada, distribucija i bilo koja vrsta korištenja izvan granica autorskog prava zahtijeva pismeno odobrenje Abatona d.o.o.

Preuzimanje i kopije ovih stranica i informacija sadržanih na njima dopuštene su samo u informativne svrhe.

Zaštita podataka

Ako se na našim stranicama traže osobni podaci (kao što su ime, adresa ili e-mail adresa), to se radi u najvećoj mogućoj mjeri na dobrovoljnoj osnovi.

Upotreba ponuda i usluga vrši se bez pružanja osobnih podataka koliko je to moguće.

Zabranjeno je korištenje kontaktnih podataka objavljenih u okviru obveze trećih strana za slanje reklamnih i informativnih materijala koje treće strane nisu izričito tražile.

Abaton d.o.o. zadržava pravo poduzeti pravne korake u slučaju nezatraženog slanja reklamnih informacija, kao što je neželjena pošta.

Vidi više