Ova web stranica koristi ili se može koristiti kolačićima (cookies). Nastavkom pregledavanja pristajete na uporabu svih kolačića. Ako želite znati više ili odbiti suglasnost, kliknite ovdje.

Informacije o dostavi

ABATON d.o.o. - ISPORUKA PROIZVODA - izvod iz Općih uvjeta prodaje (rev. 2016.01)- In Croatian language only - PDF

 

 

5.   ISPORUKA PROIZVODA


Datum isporuke proizvoda naveden je u potvrdi narudžbe.
U slučaju u kojem je prodavatelj odgovoran za neispunjenje ugovora u roku, odnosno za zakašnjenje u isporuci proizvoda, kupac može zahtijevati ugovornu kaznu u visini od 0,5% od ugovorene cijene proizvoda koji kasni za svaki puni tjedan kašnjenja isporuke. Ugovorna kazna počinje teći nakon proteka četiri puna tjedna zakašnjenja, s time da ukupni iznos ugovorene kazne može biti najviše 5% ugovorene cijene proizvoda koji kasni s isporukom bez obzira na trajanje kašnjenja.
Ugovorna kazna iz prethodnog odlomka ovog članka predstavlja najviši iznos naknade na koju kupac ima pravo u slučaju kad prodavatelj kasni s isporukom proizvoda. Iz toga proizlazi kako kupac neće imati pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete ukoliko je šteta koju je kupac pretrpio veća od iznosa navedene ugovorne kazne. Osim prava na ugovornu kaznu sukladno ovom članku, kupac nema prava na naknadu nikakvog drugog oblika, odnosno vrste štete uslijed zakašnjenja prodavatelja s ispunjenjem njegove obaveze.
Kupac je dužan pregledati proizvode prilikom isporuke. O svakom vidljivom oštećenju ambalaže/pakiranja proizvoda ili vidljivom oštećenju, odnosno nedostatku samog proizvoda, kupac je obavezan odmah obavijestiti od strane prodavatelja ovlaštenu osobu koja je proizvod isporučila. Kupac prijavljuje vidljivo oštećenje, odnosno nedostatak tako da ispuni reklamacijski obrazac prodavatelja te ga dostavi prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana Isporuke proizvoda zajedno s kopijom zapisnika sastavljenog prilikom isporuke proizvoda te slikama vidljivog oštećenja, odnosno nedostataka.
Ako se nakon isporuke proizvoda pokaže kako proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku bez odgađanja obavijestiti prodavatelja, a najkasnije u roku od tri radna dana računajući od dana saznanja za nedostatak. Kupac prijavljuje skriveni nedostatak tako da ispuni i dostavi prodavatelju reklamacijski obrazac u prethodno navedenom roku. Prodavatelj neće odgovarati za nedostatke koji se pokažu nakon što protekne rok od mjesec dana od dana Isporuke proizvoda.
Dok se prodavatelj ne očituje o prijavljenom nedostatku ili oštećenju, kupac se obavezuje zadržati proizvod kod sebe.
Pod uvjetom da su ispunjene sve pretpostavke odgovornosti za štetu, odgovornost prodavatelja da nadoknadi štetu i slučajevima u kojima prodavatelj povrijedi neku od svojih obaveza iz ugovora ili u slučaju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda, kao i u svim drugim slučajevima, biti će ograničeno isključivo na naknadu izravne obične štete i to do visine fakturirane cijene proizvoda. Posljedično, prodavatelj neće biti obavezan nadoknaditi nikakav drugi oblik štete, primjera radi samo navodeći no bez bilo kakvog ograničenja, neimovinsku štetu, izmaklu korist, gubitak prihoda, gubitak tržišta ili klijenta, gubitak budućih poslova ili poslovne reputacije ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete.

 

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu 01.01.2016. godine.